Piosenka Nialla


Little Things
(naciśnij)


Your hand fits in mine / Twoja dłoń pasuje do mojej

Like it’s made just for me / jakby została stworzona tylko dla mnie

But bear this in mind it was meant to be / Ale zapamiętaj, że to było nam przeznaczone

 And I’m joining up the dots with the freckles on your cheeks / I łączę kropki z piegami na twoich policzkach

 And it all makes sense to me / I to wszystko ma dla mnie sens

 I know you’ve never loved the crinkles by your eyes when you smile / Wiem, że nigdy nie lubiłaś tych zmarszczek wokół oczu, gdy się uśmiechasz

You’ve never loved your stomach or your thighs / Nigdy nie lubiłaś swojego brzucha ani swoich ud

The dimples in your back at the bottom of your spine / Dołeczków na twoich plecach u dołu twojego kręgosłupa

But I’ll love them endlessly / Ale ja będę kochał je bez końca

I won’t let these little things slip out of my mouth / Nie pozwolę, by te małe rzeczy wymsknęły mi się z ust

But if it's true it’s you, oh it’s you / Ale jeśli to zrobię, to Ty

Och, it, you... / och, to Ty

They add up to / z nimi tworzysz całość.

I’m in love with you and all these little things / Jestem zakochany w tobie i w tych małych rzeczach

You can't go to bed without a cup of tea / Nie możesz pójść do łóżka bez filiżanki herbaty

And maybe that’s the reason that you talk in your sleep / I może to dlatego mówisz przez sen

And all those conversation are the secrets that I keep / I te wszystkie rozmowy są sekretami, które skrywam

Though it makes no sense to me / Mimo, że nie mają dla mnie sensu


I know you’ve never loved the sound of your voice on tape / Wiem, że nigdy nie lubiłaś brzmienia swojego głosu na kasecie


You never want to know how much weigh / Nigdy nie chciałaś wiedzieć, ile ważysz

You still have to squeeze into your jeans / Nadal musisz wciskać się w swoje dżinsy

But you’re perfect to me / Ale dla mnie jesteś idealna

I won’t let these little things slip out of my mouth / Nie pozwolę, by te małe rzeczy wymsknęły mi się z ust

But if it’s true, It’s you / Ale jeśli to prawda, to ty


 It’s you / Och, to ty

They add up to you / z nimi tworzysz całość


I'm in love with you and all these little things / Jestem zakochany w tobie i w tych małych rzeczach


You'll never love yourself half as much as I love you / Nigdy nie będziesz kochać siebie, choć w połowie tak mocno jak ja kocham ciebie

You'll never treat yourself right, darlin / Nigdy nie będziesz traktować siebie odpowiednio, kochanie

but I want you to / Ale chcę, by tak było

If I let you know, I'm here for you / Jeśli pokażę ci, że jestem tu dla ciebie


 maybe you'll love yourself, Like I love you. / Może pokochasz siebie, tak jak ja kocham ciebie

I've just let these little things slip out of my mouth. / Właśnie pozwoliłem, by te małe rzeczy wymsknęły mi się z ust 

Cause it's you / Ponieważ to Ty,

oh it's you.. / och to Ty,

 it's you they add up to. / To Ty z nimi tworzysz całość

And I'm in love with you and all these little things / Jestem w tobie zakochany i w tych małych rzeczach

I won't let these little things slip out of my mouth / Nie pozwolę, by te małe rzeczy wymsknęły mi się z ust

But if it's true. it's you.. / Ale jeśli to zrobię, to ty


 it's you they add up to. / Och, To Ty z nimi tworzysz całość

I'm in love with you. And all your little things. / Jestem w tobie zakochany i w twych małych rzeczach

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz